Link

Legatets formålsbestemmelse:
Legatets årlige nettoindtægt skal anvendes til understøttelse af efterlevende ægtefælle efter mænd/kvinder, der ved deres død var eller havde været præster for menigheder inden for den danske folkekirke eller for evangelisk lutherske frimenigheder i Danmark, såfremt pågældende efterlevende ægtefælle efter bestyrelsens skøn har behov for understøttelse på grund af ringe indtægts- og formueforhold, sygdom, forsørgerpligter eller af andre lignende årsager er økonomisk vanskeligt stillet.

Ansøgning og behandling
Ansøgning skal sendes pr. brev i 3 eksemplarer i perioden 1/4 – 15/4. Der skal anvendes ansøgningsskema, der kan hentes her.
Uddelingstidspunkt: Juli.

Af administrative årsager behandles kun ansøgninger, der modtages i ovennævnte periode.