Fru C. Hermansens Mindelegat

Legatets formålsbestemmelse:
Legatets årlige nettoindtægt anvendes til følgende formål:
Halvdelen af nettoindtægten skal anvendes til støtte af børnepsykiatrisk forskning, medens den anden halvdel skal anvendes til opfyldelse af psykisk syge børns behov, som der ikke vil være mulighed for at få dækket af det offentlige.

Ansøgning og behandling
Ansøgning skal sendes pr. brev i 3 eksemplarer i perioden 16/4 – 30/4.
Uddelingstidspunkt: Juli.

Af administrative årsager behandles kun ansøgninger, der modtages i ovennævnte periode.