Anemarie Pedersens Mindelegat

Legatets formålsbestemmelse
Legatets formål er at yde økonomisk støtte til rekreationsophold for blinde og svagtseende i anledning af pågældendes sygdom, ulykkestilfælde eller anden væsentlig ændret livssituation, herunder som følge af ægtefælles dødsfald.

Ansøgning og behandling
Ansøgning skal sendes pr. brev i 3 eksemplarer i perioden 1/5 – 15/5.
Uddelingstidspunkt: Juli.

Af administrative årsager behandles kun ansøgninger, der modtages i ovennævnte periode.